LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) Nedir?

2016 yılında özellikle online eğitim sektöründe yeni oyuncuların piyasaya girişleri bu sene için online eğitimin hızlı yıllarından biri olacağını gösterdi. Bizde bu süreçte mümkün olduğu kadar online eğitim sistemleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ancak bundan önce Türkiye ve Dünyadaki platformların neler yaptığını  merak ediyorsanız önceki yazılarımızı okuyabilirsiniz.

1- Türkiye’deki Online Eğitim Platformları

2- Dünya’daki Online Eğitim Platformları

Bu yazımızda online eğitim sistemlerinin arka planına bakmaya çalışacağız.

Learning Management System (Öğrenme Yönetim Sistemi) uzaktan eğitim faaliyetlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış sistemlerdir. Uzaktan veya karma eğitimde öğrencilerin ders seçimi ve derse kaydı, içeriklerin sunumu, ölçme ve değerlendirme, kullanıcı bilgilerinin izlenmesine olanak sağlayan yönetim yazılımlarına Öğretim Yönetim Sistemi denir

Öğrenme araçları sunma, sunulan araçları paylaşma, yorumlama ve tartışma imkanı veren, canlı ders verme, toplantı v.b. organizasyonları yönetme, ödev alma ve takip işlerinin yapılabildiği ve tüm bu süreçlere ilişkin geri bildirim alınan sistemlerdir.

Öğretim Yönetimi Sistemi

Öğretim Yönetimi Sistemi

LMS (Öğrenme yönetim sistemleri) birçok bileşenden meydana gelir ve birbirini tamamlar. Birbirleri ile uyumlu bileşenler, bir sistem oluşturacak şekilde bir araya gelerek bir LMS’ oluştururlar. Standart bir LMS de bulunması gereken bazı özellikler vardır. Bunlar;

Kayıt: Eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan birey-öğrencilerin kayıt edildiği bileşendir.

İçerik Sunum: Eğitim-öğretim faaliyeti için gereken yönetim bileşenidir.

Kurs: Ders araçları ve içeriklerin bulunduğu bileşendir.

Ölçme Değerlendirme: Verilen eğitim-öğretim faaliyetlerinin sonuçlarının izlendiği, sınavların yapıldığı bileşendir.

Raporlama Bileşeni: Tüm süreçlerin raporlandığı ve sonuçların değerlendirildiği bileşendir.

Bir LMS (öğretim yönetim sistemi) yönetim, iletişim, etkileşim, işbirliği, ders sunumu ve yönetimi, içerik geliştirme süreçlerinin tamamını kapsamaktadır. Bu tür ürünlerin, kullanıcılara maksimum fayda sağlaması amaçtır. Bu amacı gerçekleştirmek için taşınabilirlik, birlikte çalışabilirlik, yeniden kullanılabilirlik, yönetilebilirlik, ulaşılabilirlik, devamlılık, ölçeklenebilirlik gibi bir takım özelliklere sahip olmaları gerekmektedir. Bunların dışında öğretim yönetim sistemlerinin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

  • Kullanıcı kayıt ve yönetim işlemlerini yapar,
  • Karşılıklı iletişim ve etkileşimi sağlar,
  • Ölçme ve değerlendirme yapar,
  • Eğitim bilgilerini takip eder,
  • Süreçler sonunda raporlama yapar,
  • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

Bir sonraki yazımızda Uzaktan Eğitim için Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri hakkında konuşacağız.